Habitatge

L’habitatge, espai de vida o instrument per a l’obtenció de beneficis?

Saturació del mercat immobiliari, fons voltors, economia del “totxo”, desnonaments… La crisi de l’habitatge és sistèmica i prové del fet d’entendre’l com a mercaderia i no com a dret.

Podem vincular-nos a l’espai que habitem amb fórmules que vagin més enllà de la propietat privada o el lloguer?

Quin és l’impacte ambiental de l’actual model constructiu i de l’estil de vida que duem a terme a la nostra llar? Una bona opció és apostar per reformes sostenibles i per la utilització de materials respectuosos amb la nostra salut i la del nostre planeta.

Què pots fer

 1. Aposta per l’eficiència energètica dins de la llar i proveeix-te d’energia de font renovable
 2. Aposta per l’autogeneració energètica, bé sigui de forma individual o bé de forma col·lectiva, explorant crear una comunitat energètica
 3. Aplica mesures d’estalvi dins de la llar
 4. Rehabilitar abans que construir de nou; tant per a obres de nova construcció, com per a reformes, procura apostar per materials respectuosos amb la teva salut i amb la del planeta
 5. Imagina formes de convivència fora del model establert
 6. Organitza’t col·lectivament contra l’exclusió residencial i l’augment inassumible del preu de l’habitatge

Solucions i serveis que t’oferim des d’Opcions

 1. Solucions per a la construcció i la reforma
 2. Assegura’t que els teus electrodomèstics tenen un consum al més eficient possible
 3. Formes d’habitatge cooperatiu i en cessió d’ús
 4. Subministraments verds i sense ànim de lucre
 5. Assegurances ètiques per a la llar

1. Solucions per a la construcció i la reforma

Per reduir l’impacte ambiental és millor rehabilitar que construir de nou, i tant a l’hora de construir com a l’hora de rehabilitar pots fer-ho amb criteris d’estalvi i d’eficiència energètica així com apostant per materials constructius que tinguin en compte la teva salut i que siguin mediambientalment més sostenibles.

Servei ofert per: 

 • Celobert: Cooperativa d’arquitectes, aparelladores, urbanistes i enginyeres que ofereix serveis tècnics amb responsabilitat ecosocial. T’acompanyen en tot el procés de construcció o de rehabilitació, posant especial èmfasi en l’estalvi i eficiència energètica, en l’apoderament al llarg del procés i en l’ús de materials de baix impacte ambiental.
 • Formació i treball: Els serveis de construcció i reformes de la Fundació Formació i Treball tenen una llarga trajectòria. Inicien l’activitat l’any 2012 vinculats al projecte propi D’ins, escola restaurant, i consoliden els serveis en fundacions, entitats socials, constructores i en districtes de l’ajuntament de Barcelona i Badalona.
 • Saó Prat: Empresa de reinserció social que, entre altres, ofereix serveis de reformes i rehabilitació d’habitatges i locals. Analitzen les necessitats de cada client i ofereixen les millors solucions per als seus espais amb valor afegit. Ho fan amb un tracte personalitzat i proper, col·laborant amb un equip de professionals de diferents disciplines compromesos amb la qualitat i la sostenibilitat.

2. Assegura’t que els teus electrodomèstics tenen un consum al més eficient possible

Sempre que et sigui possible adquireix un electrodomèstic de classe A+++. D’aquesta manera reduiràs considerablement el teu consum. Procura fer servir els electrodomèstics de més consum en hores vall per tal de reduir la teva factura i, sempre que puguis, evita encendre electrodomèstics per aclimatar-te (calefacció o aire condicionat) i opta per mesures passives per mantenir casa teva a una temperatura confortable (persianes, tancaments, etc.)

Servei ofert per:

 • Espai René: René té com a objectiu posar a l’abast de tothom electrodomèstics i productes per a la llar saludables i eficients que garanteixin uns hàbits beneficiosos per a la salut i respectuosos amb el medi ambient.

3. Formes d’habitatge cooperatiu i en cessió d’ús

Si tens ganes de buscar formes de vincular-te a l’habitatge més enllà de la propietat o el lloguer pots apostar per la forma d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Aquest model d’accés i tinença d’habitatge té dues característiques bàsiques: la propietat col·lectiva i el dret d’ús, que com que sol ser indefinit permet disposar d’un habitatge estable on desenvolupar un projecte de vida propi a llarg termini amb vincles al territori.

Servei ofert per:

 • Sostre Cívic: Aquesta cooperativa promou un model alternatiu d’accés a l’habitatge, a través de la divulgació, l’assessorament, la cerca de finançament, promoció i gestió d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús.

4. Subministraments verds i sense ànim de lucre

A l’hora de proveir la teva casa de serveis bàsics com són l’electricitat, la telefonia i connexió a internet o l’aigua opta per iniciatives que garanteixin una producció 100% verda de l’energia, que es desmarquin dels grans oligopolis que dominen l’IBEX35, que desenvolupin la seva activitat sense ànim de lucre o que procurin reduir l’impacte ambiental

Servei ofert per:

 • Som energia: Cooperativa de producció i comercialització d’energia verda sense ànim de lucre que treballa per construir un model energètic renovable en mans de la ciutadania des de la participació i la transparència.
 • Som connexió: Cooperativa que ofereix servei de telefonia mòbil, Internet (ADSL i Fibra) i telèfon fix. Té com a objectiu transformar el món a través del consum, acompanyar a les consumidores en el camí cap al consum conscient i oferir un servei adequat a les necessitats de les persones sense fer-ne negoci.
 • Som aigua: Cooperativa dedicada a obtenir aigua de qualitat, que aposta per la defensa mediambiental i col·labora en projectes transversals. Pretenen crear un moviment de cultura de l’aigua on la informació arribi a tothom, per tal que s’aprofitin els recursos i es promogui el moviment circular. Convertir els habitatges en manantials, ja que la xarxa de l’aigua ja ha estat creada.

5. Assegurances ètiques per a la llar

A l’hora de contractar una assegurança assegura’t que té el el segell EthSI, una eina que valora el grau de transparència i bones pràctiques de les companyies asseguradores, els gestors asseguradors i els productes que comercialitzen. Garanteix que el servei que contractes té en compte criteris de sostenibilitat ambiental i justícia social, així com aspectes de governança, transparència i equitat.

Servei ofert per:

 • Arç cooperativa: Corredoria d’assegurances ètiques. Promou un consum responsable en pòlisses de llar, vehicle, etc. per a particulars. Treballa amb criteris de responsabilitat social que garanteixen una gestió sostenible de les assegurances. També ofereix serveis de consultoria i assessorament per a empreses i organitzacions i assegurances per a entitats, col·lectius, cooperatives i empreses. Especialistes en assegurances per a l’ESS.

Notícies relacionades

Estem en procés de millores, però garantim que les transaccions són segures.

Si vols més informació, clica aquí