Targetes regals

Consultoria Coop de Ma SCCL

0/5

Som una Consultoria que treballa en l’àmbit jurídic, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar a nivell societari, organitzatiu i de gestió a entitats de l’economia social, entenent aquesta, com una economia al servei de les persones.

A nivell intern i pel que fa al sistema de treball emprat per a la prestació dels nostres serveis, tenim l’objectiu de treballar metodologies que ens permetin posar en practica els principis cooperatius

Disposem de la “Eina de Cogestió” que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable per associacions, AFAs, entitats sense ànim de lucre i autònoms a través de la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “Coopdemà” és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informes econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment.

Rambla de la Marina, 178, entresòl 1a, Hospitalet de Llobregat, Barcelona Espanya - 08907
coopdema@coopdema.cat
932640356

Estem en procés de millores, però garantim que les transaccions són segures.

Si vols més informació, clica aquí